Pumpstationer

Information om underhåll av fastighetsavloppsstationer

Avloppspumpstationen skall skötas enligt tillverkarens bruksanvisningar. Pumpstationen ägs av en eller flera abonnenter gemensamt. Om pumpstationen används och underhålls rätt så har den mycket lång driftstid före verkliga reparationsåtgärder behöver vidtas. En viktig faktor att beakta är att pumpstationen är planerad för normalt avloppsvatten från hushåll. Om avloppsvattnet innehåller starka syror, baser, fetter eller sandpartiklar kan det skada eller förstöra pumpen och stationen. Sandpartiklar får aldrig spolas ner i avloppssystemet. Om sandpartiklar släpps in i avloppssystemet bör de fås bort, annars uppstår stort slitage på pumpens rivardel och pumphjulet, som vid behov kan bytas ut. Normalt behöver inte pumpen granskas före ca 300 driftstimmar vid normal användning. Normal driftstid är ca 15 timmar per familj och år vilket gör att pumpens service driftstimmar uppnås på ca 5 – 30 år beroende på antalet familjer som delar på stationen. Om fastigheterna, som är anslutna till stationen, lämnar oanvända några veckor, bör minst 600 liter rent vatten tappas ut i avloppet så att pumpstationen rengörs från avloppsvatten, som annars fräter på pumpen.

En mycket enkel och säker driftskontroll är att läsa av driftstimmätaren några gånger per år för att bedöma att pumpen fungerar som det skall. Om driftstimmarna plötsligt ökar från de ovan angivna riktvärdena har något problem uppstått. Antingen läcker ytvatten in i systemet, pumphjulet slitet av sand eller nivåvipporna fungerar dåligt.

Vi normal drift kan det samlas fetter kring stationsväggarna och på nivåvipporna som vid behov bör rengöras så att de flyter och vänder sig lätt i vattnet. För att säkerställa driften bör fettet spolas bort från stationsväggarna och nivåvipporna enligt behov.

PRO Lining 1000 heter de allmännast använda fastighetspumpstationerna.

Ansvarsfördelning för förebyggande underhållet av stationen.

Kundens ansvar för pumpstationen

Kontroll av driftstimmätare några gånger per år. Anmäla driftstimmarna en gång om året till Närpes Vatten Ab. Kontroll och rengöring av avlagringar från nivåvippor och eventuell bortspolning av fettavlagringar i stationen. Kontroll om det finns sand och slamavlagringar på stationsbottnen. Detta kan kontrolleras med att sätta pumpen i handläge ca 1 minut för att pumpa stationen tom och därefter känna med en stång i bottnen av stationen. Ansvara för att det finns möjlighet att komma fram till stationen med servicebil. Anmäla då pumpens driftstimmar börjar närma sig serviceintervallen på 300 timmar. Om kunden inte följer de skötsel- och underhållsanvisningar som gäller för stationen, och detta förorsakar att stationen eller pumpen skadas, faktureras reparationskostnaden på kunden eller kunderna solidariskt om inte den skyldiga meddelas till verket.
Om pumpstationen trots rengöring och kontroll av nivåvippor inte fungerar bör kontakt tas till Närpes Vatten Ab.

Närpes Vatten Ab:s ansvar för underhållet av pumpstationen

Kontrollerar stationernas funktion och ger normal service med ca 300 timmars intervaller eller vid behov.
Byter ut pumpen eller söndriga delar för stationen på verkets bekostnad om det inte förorsakats av brister i skötsel, övervakning eller underhåll.
Tömning av slam- och sandavlagringar från stationens botten i samband med normal pumpservice med ca 300 driftstimmars intervaller.
Normal service enligt ovan är gratis för kunden och ingår i normal grundavgift.
Ersätter elförbrukningen som kunden levererat till stationen enligt pumpens drifts timmätare.
Borttagning av onormalt mycket slam- och sandpartiklar som samlats på stationens botten faktureras kunden.

It- och ekonomichef

Anne Uppgård
06-3475510
anne.uppgard(a)narpesvatten.fi

Ring oss

06-3475500

Närpes Vatten Ab

Rosenbackvägen 3
64200 Närpes

Dataskyddspolicy
Cookiepolicy

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. mer info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close