Kundens ansvar för fastighetspumpstationen

Kontroll av driftstimmätare några gånger per år. Anmäla driftstimmarna en gång om året till Närpes Vatten Ab. Kontroll och rengöring av avlagringar från nivåvippor och eventuell bortspolning av fettavlagringar i stationen. Kontroll om det finns sand och slamavlagringar på stationsbottnen. Detta kan kontrolleras med att sätta pumpen i handläge ca 1 minut för att pumpa stationen tom och därefter känna med en stång i bottnen av stationen. Ansvara för att det finns möjlighet att komma fram till stationen med servicebil. Anmäla då pumpens driftstimmar börjar närma sig serviceintervallen på 300 timmar. Om kunden inte följer de skötsel- och underhållsanvisningar som gäller för stationen, och detta förorsakar att stationen eller pumpen skadas, faktureras reparationskostnaden på kunden eller kunderna solidariskt om inte den skyldiga meddelas till verket.
Om pumpstationen trots rengöring och kontroll av nivåvippor inte fungerar bör kontakt tas till Närpes Vatten Ab.

 

Pumpstationens funktionsprincip

Pumpens funktion styrs av pumpens startnivåvakt. När vattenytan stiger till startnivån tvingar nivåvakten flottören att luta och pumpen startas. Pumpen stannar då vattenytan sjunkit till stoppnivå. Pumpstationens andra nivåvakt varnar när vattenytan når sin högre kritiska gräns. Då tänds varningslampan på elcentralen. Nivåvakterna är upphängda i sina kablar i fästen på pumpstationen så att de flyter fritt i stationen.
Vid störningar beroende på nivåvakterna kan pumpstationen tömmas genom att föra brytaren som styr pumpen från auto-läge till manuell körning. Detta kan i många fall hjälpa en akut situation och avloppet kan på nytt användas normalt tills stationen är fylld på nytt.

OBS! Brytaren som styr pumpen får inte lämnas obevakad på manuell körning. Om pumpen körs torr skadas pumpen!

Allmänt

Avloppet skall bara hantera smutsvatten.

Till pumpsationen får man endast leda:

– Vatten från disk och klädtvätt
– Vatten från dusch och tvätt
– Spolvatten från wc

Till avloppet får man inte leda:

– Matfett (stek, – flottyrfett eller liknande)
– Matrester (potatis, fruktskal eller liknande)
– Lösningsmedel, oljor, bensin, baser och syror.
– Målarfärg, lim, mediciner.
– Kaffesump, sand, kattsand, jord.
– Tandborstar, plastpåsar.
– Bomullspinnar, fimpar, kondomer.
– Pappershanddukar, sanitetsbindor, trosskydd, tidningar, blöjor.

Av ovan nämnda substanser är vissa särskilt skadliga för just pumpstationen, lösningsmedel, frätande ämnen, föremål, jord och sand kan fastna i pumpen eller orsaka mycket stort slitage. Övriga substanser orsakar problem i avloppsnätet eller i reningsverket.

Underhåll av Lining pumpstation

Pumpstationen behöver nästan inget underhåll, men för att pumpstationen och manöveranordningen ska hållas i skick rekommenderas följande åtgärder: tvätta av pumpcisternen, rengör nivåvakterna samt funktionskontroll av styranordningen en gång om året.

Pumpen får varken lyftas eller bäras i elkabeln!

Med rätt användning och underhåll enligt bruksanvisningen är pumpstationen mycket långlivad. Grundservice av pumpen behövs efter ca 300 driftstimmar vilket motsvarar ca 10 års normalt bruk för ett hus.
Vattentvätt bör genomföras en gång om året eller så ofta det behövs för att upprätthålla en tillräcklig driftsäkerhet. Vid tvätt kan man lyfta upp pumpen till markytan med lyftkedjan.

Kom ihåg att slå av huvudströmbrytaren före pumpen lyfts upp!

 


Exempel på en tvättad pumpstation, kablarna är fastsatta med buntband och riskerar inte att störa nivåvakternas funktion.

 


Exempel på pumpstation före tvätt. Även nivåvakternas kablar hänger lösa och riskerar att trassla in sig i nivåvakterna då pumpstationen töms och fylls.

 


Nivåvakterna rengörs från fett som kan störa dess funktion om beläggningen blir för stor.

 


Vid till exempel elavbrott kan pumpens säkringar eller felströmsbrytare slås ur. Om det inte räcker med att slå på eventuella säkringar kan pumpstationen startas om genom att knäppa av och på stationen på huvudströmbrytaren.

 


Notera att pumpstationens timräknare även visar decimaler. Det är de vita siffrorna på svart botten som visar hela timmar.
Denna mätare visar alltså 34 timmar.

It- och ekonomichef

Anne Uppgård
06-3475510
anne.uppgard(a)narpesvatten.fi

Ring oss

06-3475500

Närpes Vatten Ab

Rosenbackvägen 3
64200 Närpes

Dataskyddspolicy
Cookiepolicy

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. mer info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close