Historik

Utbyggnaden av ledningssystemet och reningsverk inleddes 1968 och i mitten av 1970-talet var systemet utbyggt till alla större bydelar som ville ha vattenanslutning. Efter att den akuta delen av utbyggnaden avslutats vidtog en stabiliseringsperiod då endast mindre utbyggnader och förstärknings- och ringledningar byggdes.
Under slutet av 1980-talet och 1990-talet har ringledningar byggts ut, vattenverken moderniserats och automation- och övervakningssystem införts. Närpes Vatten har aktivt deltagit i anskaffningen av tillskottsvatten till kustområdet från Kauhajokis goda grundvattenförekomster.

Ett partivattenbolag Oy Aqua Botnica Ab bildades av tre kommuner; Östermark kommun, Kaskö Stad och Närpes Vatten Ab år 1993. Närpes Vatten Ab:s andel i bolaget var ca 40% vid grundandet men är numera 52 %.

Verksamhet

Vattenbolaget har verksamhet inom Närpes Stads område förutom i Övermark och Pörtom byar där vattenandelslag fungerar. Bolaget fungerar enligt självkostnadsprincipen dvs. vi genererar ingen vinst till ägarna utan priset på produkten sätts på en sådan nivå att ingen vinst skall uppstå.
Bolaget har per den 01.01.2021 3992 aktiva anslutningar. År 2020 pumpades 924 000 m³ vatten ut i ledningsnätet varav 820 000 m³ fakturerades våra abonnenter. Av det vatten som levereras ut i nätet renar vi ca. 60% i eget reningsverk i Valsberg och ca. 40% köps av Oy Aqua Botnica Ab.

Sedan år 2001 har bolaget även hand om avloppsverksamheten i staden och har sedan dess aktivt byggt ut avloppssystemet till byarna så att största delen av stadens befolkning ska ha möjlighet att ansluta sig till det kommunala avloppsnätet.

Oy Aqua Botnica Ab

Oy Aqua Botnica Ab var vid grundandet enbart ett partivattenbolag, men har numera utvidgat verksamheten till att även omfatta avloppsverksamhet. Oy Aqua Botnica Ab ägs av Närpes Vatten Ab ~51,6 %, Östermark kommun ~33,6 % och Kaskö Stad ~14,8 %.
Oy Aqua Botnica Ab köper vatten av Kauhajoen Vesihuolto Oy. Oy Aqua Botnica Ab byggde ut huvudledningssystemet under år 1997-1999 från Kauhajoki till delägarnas lågvattenreservoarer. Vattenledningssystemet har en totallängd om ca. 65 km och en transportkapacitet om ca. 3000m³/dygn till delägarna (kunderna).

Under åren 2015-2017 byggdes avloppsöverföringslinjer från Östermark och Närpes till Kaskö och Metsä Boards reningsverk i och med delägarnas beslut om att ingå avloppssamarbete för att rena kommunernas avloppsvatten gemensamt vid reningsverket vid Metsä Board. De egna reningsverken stängdes omkring årsskiftet 2016-2017.

Nya allmänna leverans- och avtalsvillkor

Närpes Vatten Ab förnyar sina allmänna leverans- och avtalsvillkor

Läs mer

Förnyande av kundregister och fakturering

Under 2023 har vi jobbat med att uppdatera vårt dataprogram och kundregister.

Läs mer

Fjärravlästa vattenmätare

Närpes vatten har i samarbete med Närpes fjärrvärme tagit i bruk ett nytt system för fjärravläsning av mätare.

Läs mer

It- och ekonomichef

Anne Uppgård
06-3475510
anne.uppgard(a)narpesvatten.fi

Ring oss

06-3475500

Närpes Vatten Ab

Rosenbackvägen 3
64200 Närpes

Dataskyddspolicy
Cookiepolicy

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. mer info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close