Vi betjänar dig med friskt vatten

Att tappa upp ett glas vatten när man är törstig, att duscha på morgonen eller sätta på spridaren i trädgården är något som vi betraktar som en naturlig del av vår vardag. Vi tänker inte ens på det, det bara finns där. Men det behövs faktiskt en rätt stor apparat för att vattnet skall finnas i kranen och dessutom vara friskt och gott. Det är därför vårt vattenverk finns till. Vi ansvarar för att vattnet blir tillgängligt, att det renas och leds ut i ledningsnätet samt att det är tryck i ledningarna.

Vi har ca. 630 km huvudledningssystem som distribuerar ut vattnet till kunderna. Varje närpesbo som är ansluten till bolagets ledningssystem använder i medeltal 40 m³ vatten /år eller ca. 110 l/person och dygn. Bolaget levererade år 2020 ca. 820 000 m³ eller 2248 m³/ dygn som medeltal genom den mätutrustning som finns hos abonnenterna. Av det vatten vi levererar kommer ca 40  % från Kauhajoki och köps av Oy Aqua Botnica Ab.

Vattenanalys av det vatten Närpes Vatten Ab levererar

I tabellen nedan kan du se en typisk analys av vårt dricksvatten.

Kauhajoki Valsberg
pH 6,8 7,5
Hårdhet (°dH) 1,2 4,2
Alkalitet (mmol/l) 0,5 1,5
Järn (µg/l) under 2,5 3-5
Mangan (µg/l) under 0,2 1,1
Fri kolsyra (mg/l) 8,8

 

Enheterna som beskriver vattnets hårdhet och deras inbördes samband:

mmol/l mval/l °dH mgCa
1 mmol/l 1 2 5,6 40
1 mval/l 0,5 1 2,8 20
1 °dH/l 0,18 0,36 1 7,1
1 mgCa 0,025 0,05 0,14 1
mgCa CO3 0,01 0,02 0,056 0,4

 

Klassificering av hårdhet:

Klass Hårdhet mmol/l Hårdhet °dH
1 (mjukt) under 1,3 under 7,2
2 1,3-2,5 7,2-13,9
3 2,5-3,8 13,9-21,1
4 (hårt) över 3,8 över 21,1

 

Vattnets hårdhet skall enligt SI anges som summan av kalcium och magnesium och anges som CaO i mmol/l. I praktiken anger vattnets hårdhet dess kalkhalt. I Europa anges hårdheten främst i tyska hårdhetsgrader °dH.
I vattensammanhang kan gärna mg/l användas. Närpes Vatten har mjukt vatten (under 7 °dH) så man kan med fördel använda en liten mängd tvättmedel i tvättmaskinen.

Vattnet behandlas

Före reningen innehåller grundvattnet från vårt eget vattenverk en del ämnen som vi inte vill ha. T.ex. kolsyra, som i och för sig ger vattnet en frisk smak, men fräter på metall och cementbaserade ledningsmaterial och varmvattenberedare. Järn- och manganpartiklar gör vattnet brunt och kan bl.a. missfärga tvätt. Vattnet renas helt utan tillsatser av kemikalier förutom industrikalk som tillsätts ~25 g/m³ för att höja pH-värdet från ca 6,4 till ca 7,8. Tack vare den goda kvaliteten på både grundvattnet och det renade vattnet har vi inte behövt tillsätta klor eller någon annan desinficeringskemikalie i vattnet.

Vattnet lagras

Vi använder mest vatten på morgonen och kvällen. Under nätterna lagrar vi därför vattnet för nästa dags förbrukning. För det ändamålet har vi en stor lagringsbassäng i centrum som fyller hela 1 500 m³.

Vattnet är en färskvara

För att vattnet skall komma färskt ur kranen, måste det vara omsättning i ledningarna. Rören skall helst vara fria från beläggningar som lätt bildas. En av våra viktigaste uppgifter är att se till att vattnet är rent då det går in i ledningssystemet så att inte avlagringar eller beläggningar uppstår. Vi analyserar det rena vattnet regelbundet för att få fram eventuella störningar i reningsprocesserna som kan förorsaka att vatten av lägre kvalitet kommer ut i ledningssystemet. För att kunna erbjuda det goda vatten vi förutsatt oss, är vi delvis beroende av att du berättar för oss om vattnet skulle smaka eller lukta. Den hjälpen är vi tacksamma för.

Vid fastigheter för fritidsboende bör man regelbundet spola ut en del vatten för att vattnet i ledningen inte skall bli gammalt. Vatten är en färskvara som hålls friskt i ledningssystemet i ca två veckor till en månad.

It- och ekonomichef

Anne Uppgård
06-3475510
anne.uppgard(a)narpesvatten.fi

Ring oss

06-3475500

Närpes Vatten Ab

Rosenbackvägen 3
64200 Närpes

Dataskyddspolicy
Cookiepolicy

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. mer info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close