Prisuppgifter 2023

Moms 24 % tillkommer på alla priser

Konsumtionsavgifter

Normal konsumtionsavgift 0,70€/m³
Bevattningsvatten och vatten över 250 m³/år via bostadens mätare 1,20€/m³
Fritidsbostad och övriga tillfälliga anslutningar/användning utan anslutningsavgift. 1,60€/m³
Avloppsvattenavgift 2,00€/m³
Avloppsvattenavgift om läckagevatten från tak-, yt-, gårds-, dräneringsvatten kommer in i avloppsledningssystemet (minst dubbel normal taxa) 3,90€/m³

 

Grundavgifter

Vattengrundavgift med normal liten mätare Qn 2,5 m³/h 80,00 €/år
Avloppsgrundavgift med normal liten mätare Qn 2,5 m³/h 80,00 €/år
Extra grundavgift för skild avloppsvattenmätare ( Qn 2,5 m³/h ) 40,00 €/år
Normal mätare Qn 6 m³/h (vatten och avlopp, dubbel grundavgift) 130,00 €/år
Normal mätare Qn 10 m³/h (vatten och avlopp, dubbel grundavgift) 260,00 €/år
Normal mätare Qn 15 m³/h (vatten och avlopp, dubbel grundavgift) 380,00 €/år
Grundavgift för brandposter per år och brandpost 30,00 €/år

Serviceavgifter

Avläsningsavgift, om inte kunden meddelat inom 30 dagar på verkets begäran 40,00 €
Obefogat mätarbyte eller kontroll på kundens begäran 60,00 €
Mätarhyra för tillfällig anslutning eller extra mätare per period eller år 50,00 €
Timdebitering för byggande, reparationer och underhåll, inklusive restid 35,00 €/h
Timdebitering för byggande, reparationer och underhåll, vid större arbeten över 16h 30,00 €/h
Timdebitering samt extra utryckningsersättning vid servicearbeten efter arbetstid (helgarbete) 60,00 €/h
(70,00 €/h)

Förseningsavgifter

Förseningsränta enligt Finlands banks referensränta 7,0 %
Påminnelseavgift 5,00 €
Kvarstår fakturan obetald efter första påminnelsen lämnas fordran till Cash-In Consulting Ab,
som även har sina indrivningskostnader, därtill tillkommer en andra påminnelseavgift.
Avstängningsbesök vid betalningsförseelser 60,00 €

Anslutningspaket för vatten och avlopp

Vattenanslutningsmaterialpaket för gårdsledningsmaterial 20 – 40 mm inklusive
behövligt material och kopplingsarbete jämte vattenmätare
450,00 €
Material- och monteringsavgift för avloppet fram till 20 m från tområn eller 40 m
från huset (gäller alla anslutningar efter 9.2.2017)
2000,00€

Anslutningsavgifter för egnahemshus på verksamhetsområde.

Egnahemshus i skärgårdsområden enligt områdets prissättning.

Fast anslutningsavgift för vatten
Egnahemshus med våningsyta mindre än 100 kvm 1900,00 €
Egnahemshus med våningsyta mellan 100 kvm och 200 kvm 2100,00 €
Egnahemshus med våningsyta större än 200 kvm 2500,00 €
Fast anslutningsavgift för avlopp
Egnahemshus med våningsyta mindre än 100 kvm 4100,00 €
Egnahemshus med våningsyta mellan 100 kvm och 200 kvm 4500,00 €
Egnahemshus med våningsyta större än 200 kvm 5200,00 €

För fritidshus inom verksamhetsområde är vatten-och avloppsanslutningen samma som för egnahemshus, dock minst 6600€

Anslutningsavgifter för fastigheter i skärgårdsområden

Varje områdes anslutningsavgift beräknas skilt enligt verkliga byggkostnaderna och antal anslutare och fastställs av styrelsen. Principen är den att anslutningsavgifterna i stort skall täcka investeringen i ledningssystemet till området och att ca. 50% ansluter sig till systemet. De fastställda anslutnings-avgifterna justeras vid behov årligen enligt kostnadsutvecklingen.
Minimi anslutningsavgiften för vattenanslutning är                                      4200 €

Avloppsanslutningsavgiften för fastigheter utanför verksamhetsområdet.
grupp 2 < 200m2 3300€ + pumpstation och gårdsledningar,                        3300 €
grupp 3 > 200m2 4000€ + pumpstation och gårdsledningar                        4000 €

Fastigheter utanför verksamhetsområdet anskaffar och monterar pumpstation själva. Närpes Vatten sköter om pumpstationens service på samma villkor som på verksamhetsområdet förutsatt att pumpstationen är av en av oss godkänd modell.

Moms 24% tillkommer på alla andra priser förutom anslutningsavgiften, som är en momsfri tjänst.

It- och ekonomichef

Anne Uppgård
06-3475510
anne.uppgard(a)narpesvatten.fi

Ring oss

06-3475500

Närpes Vatten Ab

Rosenbackvägen 3
64200 Närpes

Dataskyddspolicy
Cookiepolicy

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. mer info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close